Zadasy ogólne

W zakresie obsługi ksiąg przychodów i rozchodów sporządzamy:

  • Księgę przychodów i rozchodów;
  • Ewidencje środków trwałych i wyposażenia;
  • Rejestr zakupu i sprzedaży VAT;
  • Listy płac pracowników;
  • Deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego;
  • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS;
  • Przelewy płatności do Urzędu Skarbowego i ZUS;
  • Zeznanie roczne.

Infolinie

Biuro
tel.: 74 832 00 64
tel. kom.: +48 512 225 156

Kadry

tel. kom.: +48 691 863 977

Księgowość

tel. kom.: +48 609 951 579