Kadry pracownicze

W zakresie obsługi kadr pracowniczych sporządzamy:

  • Dokumenty dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • Listy płac;
  • Imienne raporty osób ubezpieczonych – RMUA;
  • Deklaracje ZUS;
  • Deklaracje podatku od osób fizycznych – PIT 4, PIT-11/8B, PIT-40;
  • Powyższe dokumenty przekazujemy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego;
  • Prowadzimy akta osobowe pracowników;
  • Kapitał początkowy.

Infolinie

Biuro
tel.: 74 832 00 64
tel. kom.: +48 512 225 156

Kadry

tel. kom.: +48 691 863 977

Księgowość

tel. kom.: +48 609 951 579